GRUZIE

Od Černého moře do dolin Velkého Kavkazu

Vydejme se společně na cestu

Život v této zemi je jako divadlo, na jehož jevišti se záhy ocitají i diváci. Ocitneme se na gruzínské svatbě, v chudičkých vesnicích v blízkosti arménských a tureckých hranic i mezi pastevci, jejichž stáda koní a ovcí od nepaměti oživují rozlehlé stepi Malého Kavkazu a hluboká údolí mezi sněhem pokrytými vrcholky jeho Velkého bratříčka. Obezřetně nakoukneme za dveře středověkých monastýrů dodnes žijící vlastním životem daleko v horách stejně jako nemůžeme přehlédnout životem tepající metropoli Tbilisi měnící se před očima.

gruzie

Fascinující region Velkého a Malého Kavkazu.
Ve stínu velkého Ruska se odehrávají silné příběhy.

Xmoutnain Gruzie

Kvetoucí metropole Tbilisi

Tbilisi bylo vždy křižovatkou kultur a tak zde najdeme nejen stinné uličky, typické dřevěné fasády historických domů, ale také perské lázně, synagogu, kostelíky z počátků křesťanství i megalomanskou katedrálu.