VULKÁNY EKVÁDORU

Lákavá exotika Jižní Ameriky

Vydejme se společně na cestu

Mohutný hřeben And dělí Ekvádor na dvě poloviny, v pečlivých rozestupech tu nad náhorní planiny ční ledovcem pokryté sopky. Alexander von Humbolt tuto kromobyčejnou krajinu pojmenoval „alejí vulkánů“. Drobná políčka na jejich úpatí obhospodařují Indiáni, jejichž pro nás exotickou kulturu můžeme nejlépe obdivovat na pestrobarevných trzích. Další přírodní kontrast tvoří tropický mlžný les. A komu by chyběl lomoz velkoměsta, středověká architektura anebo krvavá historie dobývání křesťany, užije si dosyta v hlavním městě Quito.

ekvador

Přednáška All-in-one!
Překonání rovníku, mlžné pralesy, památky, treking po altiplanu i zaledněné vrcholy.

Jesenicka24 Přednáška Ekvádor

Nejvyšší činná sopka světa

Zaledněný vrcholek Cotopaxi (5 897 m) se zdvihá z náhorní plošiny v nadmořské výšce přibližně 3 000 m. Jako první se jej (neúspěšně) pokusil zdolat již Alexander von Humboldt. Pro naši výpravu byla právě tato nejvyšší činná sopka světa největším lákadlem.