Přihláška do závodu
Jesenická 24 hodinovka 2018

Sólo závodníci

Vyplňují pouze údaje u závodníka č. 1, do názvu týmu stačí zopakovat jméno.
Tlačítko pro odeslání registračních údajů najdete na konci stránky.

Týmy

U dvou až čtyřčlenných týmů prosíme o vyplnění osobních údajů všech členů
Závodník uvedený pod číslem 1 je pro nás současně osobou zplnomocněným zastupovat zbývající členy týmu a zavazuje se k předávání veškerých informací a organizačních pokynů.

Hlavní stránka závodu >

 

Závodník 1 - Příjmení a Jméno*
Adresa trvalého bydliště*
PSČ*
Město*
Ročník narození*
Telefonní číslo*
E-mailová adresa*
Název týmu*
Závodník 2 - Příjmení a Jméno
Adresa trvalého bydliště
PSČ
Město
Ročník narození
Závodník 3 - Příjmení a Jméno
Adresa trvalého bydliště
PSČ
Město
Ročník narození
Závodník 4 - Příjmení a Jméno
Adresa trvalého bydliště
PSČ
Město
Ročník narození

Odesláním přihlášky prohlašujete, že jste seznámeni s pravidly závodu a budete je dodržovat. Stejně tak prohlašujete, že si nejste vědomi žádného zdravotního omezení, které by vám v účasti v závodě bránilo. Pokud je vám méně než 18 let, je nutné nám před začátkem závodu dodat písemné svolení zákonného zástupce s vaší účastí v závodě.