Závodník 1

Příjmení a jméno*

Adresa trvalého bydliště:

Ulice a číslo*

PSČ*

Město*

Ročník narození*

Mobil*

E-mail*

Závodník uvedený pod číslem 1 je pro nás současně osobou zplnomocněným zastupovat zbývající členy týmu a zavazuje se k předávání veškerých informací a organizačních pokynů.

Sólo závodníci – tlačítko pro odeslání registračních údajů najdete na konci stránky.

U dvou až čtyřčlenných týmů prosíme o vyplnění osobních údajů všech členů týmu:

Název týmu

Závodník 2

Příjmení a jméno

Adresa trvalého bydliště:

Ulice a číslo

PSČ

Město

Ročník narození

Závodník 3

Příjmení a jméno

Adresa trvalého bydliště:

Ulice a číslo

PSČ

Město

Ročník narození

Závodník 4

Příjmení a jméno

Adresa trvalého bydliště:

Ulice a číslo

PSČ

Město

Ročník narození

Odesláním přihlášky prohlašujete, že jste seznámeni s pravidly závodu a budete je dodržovat. Stejně tak prohlašujete, že si nejste vědomi žádného zdravotního omezení, které by vám v účasti v závodě bránilo. Pokud je vám méně než 18 let, je nutné nám před začátkem závodu dodat písemné svolení zákonného zástupce s vaší účastí v závodě.

captcha

Zpět na úvodní stránku »